Pågående projekt

Gitarrgatan 5 ny fsk - generalkonsult

Skårby  - generalkonsult

Askimsskolan - RÅ format
Askimsskolan - RÅ format

Ljungs-Hälle ny förskola - generalkonsult

Råssbyn ny förskola - generalkonsult

Askimsskolan nybyggnad - byggledning


Nya Lundbyskolan - projektledning